PROFIEL VAN Beleggingspanden.nl

Beleggingspanden.nl

Rembrandtlaan 18 - 3723 BJ - Bilthoven - 030-2253112

OVER Beleggingspanden.nl

Beleggingspanden.nl is de grootste online aanbieder van vastgoedbeleggingen van Nederland en is gespecialiseerd in de verkoop van verhuurd onroerend goed en sale en lease back constructies. Een jonge organisatie binnen een zeer interessante en professionele markt. Binnen deze traditionele markt maakt Beleggingspanden.nl al ruim 16 jaar (sinds 1998) gebruik van het internet om zo de markt doorzichtiger en toegankelijker te maken voor allerlei verschillende vastgoedbeleggers. Beleggingspanden.nl is een internet georiënteerde organisatie en houdt haar klanten d.m.v. een wekelijkse mailing via de e-mail op de hoogte van haar nieuwe aanbod, in verhuurd onroerend goed. Wij bemiddelen namens de verkoper, waarbij de aankopende partij geen courtage in rekening wordt gebracht. Als verkopende partij is men enkel bij een gerealiseerde verkoop een courtage verschuldigd van 1% over de gerealiseerde koopsom. Beleggingspanden.nl is continue op zoek naar nieuwe beleggingspanden. Wij nemen nieuw aanbod dan ook graag in de verkoop. Beleggingspanden.nl, enkele feiten en cijfers: Bereik: ca. 78.000 vastgoedbeleggers. Mailing: ca. 23.000 vast ingeschreven vastgoedbeleggers. Pageviews: ca. 125.000 pageviews per maand. Transacties: ca. 150 beleggingstransacties per jaar. Beleggingspanden.nl is goed vindbaar op internet. Dit komt door de bekendheid van de website en het inzetten van verschillende domeinnamen. Zo is Beleggingspanden.nl o.a. ook te vinden onder: - www.beleggingspanden.be - www.projectontwikkelingen.nl - www.winkelbeleggingen.nl - www.saleleaseback.nl - www.bedrijfsvastgoed.nl, etc. Wilt u meer weten over Beleggingspanden.nl, het aanbod inzien, abonneren op de mailinglist of wellicht een afspraak inplannen? Kijk op www.beleggingspanden.nl.

ERVARINGEN