PROFIEL VAN VDH Vastgoed

VDH Vastgoed

M.A. Reinaldaweg 2d - 3446CB - Woerden - 0348-484010

OVER VDH Vastgoed

Van der Heijden Groep verricht diverse activiteiten, allen gelieerd aan vastgoed. Zo treedt het bedrijf op als participant bij ontwikkelingen en beleggingen, maar ook als eindbelegger, projectontwikkelaar, bouwer en vastgoedbeheerder voor derden. VDH Vastgoed richt zich op het exploiteren en beheren van vastgoed; in het bijzonder kantoren, bedrijfsgebouwen, leisure, maatschappelijk vastgoed en woningen. Ons werkgebied beslaat Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland, Noord Brabant en Utrecht, met als Amsterdam als bovengrens, Eindhoven als ondergrens en Arnhem als grens in het oosten. Flexibele verhuur Door de korte lijnen kan VDH Vastgoed snel inspelen op de wensen van huurders. Bij veranderende behoefte in de huisvesting kan VDH Vastgoed veelal een oplossing binnen de eigen vastgoedportefeuille bieden. Op deze manier is het mogelijk om een duurzame langetermijnrelatie met huurders te onderhouden, ondanks veranderende omstandigheden. Lange termijn VDH Vastgoed werkt voornamelijk voor eindbeleggers die zich onderscheiden door een langetermijnvisie op de exploitatie van het gebouw te hebben. Door opdeelbaarheid van de gebouwen is bijvoorbeeld flexibele verhuur mogelijk, maar ook het implementeren van “het nieuwe werken” en verduurzaming zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Uitbreiding Uitbreiding van de diverse vastgoedportefeuilles gebeurt, weloverwogen, op 2 manieren. Voor een deel maken we gebruik van de expertise van onze zusteronderneming HeijWaal Projectontwikkeling. Het kan dan gaan om objecten op nieuwe locaties, maar ook om de herontwikkeling van bestaand vastgoed. Het andere deel van de uitbreiding is via de aankoop van bestaande beleggingen waaraan wij waarde denken te kunnen toevoegen. In VDH Vastgoed vindt u een partner die nauw betrokken is bij de specifieke belangen van de eigenaar en de gebruiker. U verzekert zich van een professionele beheerder die: Onafhankelijk werkt De continuïteit waarborgt Altijd bereikbaar is voor spoedeisend onderhoud Een gedegen financiële administratie voert en betalingsachterstanden tegen gaat Interne bouwkundige kennis beschikbaar heeft, voor optimaal advies en beoordeling van onderhoudsplannen

ERVARINGEN