PROFIEL VAN FMT

FMT

Dr. Kuyperstraat 9 - 2514 BA - Den Haag - 0703352030

E-mail: denhaag@fmt-nl.com
Website:

OVER FMT

Integer FMT is een betrouwbare partij. Dat wil zeggen dat we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We gaan respectvol om met elkaar, met onze opdrachtgevers en met onze tijdelijke gebruikers. FMT medewerkers nemen hun eigen professionele verantwoordelijkheid. We zijn open en transparant, maar gaan zorgvuldig en discreet om met vertrouwelijke informatie.Deskundig Onze mensen hebben kennis van zaken: we houden de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het adequaat uitoefenen van ons werk op peil. FMT is dé specialist op het gebied van leegstandbeheer en we laten onze dienstverlening aansluiten op de vraag van onze opdrachtgevers en de daarop af te stemmen doelen. Dit betekent dat wij ‘out of the box’ denken en soms onconventionele, creatieve oplossingen ontwikkelen die passen bij de specifieke wensen van onze klanten. FMT heeft een aanzienlijke rol gespeeld in de totstandkoming van de brancheorganisatie (VLBN) en het keurmerk (KLB). Wij blijven de komende jaren investeren in de verdere ontwikkeling en professionalisering van de branche en haar positie in de maatschappij.Verbindend FMT is verbindend. We koppelen mensen aan passende gebouwen en slaan bruggen tussen tijdelijkheid en een permanente situatie. Dit houdt in dat we strategie verbinden aan operatie en oog hebben voor de samenhang in operationele processen, we streven samenwerking na. Onderling én met onze klanten. Ons doel is om een duurzame relatie op te bouwen met de partijen waar wij mee samenwerken.

ERVARINGEN