Mediahaven Duurzaam aan het IJ (11960)

Gebouw Mediahaven Moermanskkade 111 te Amsterdam Object: Stadshaven Houthaven Op het grensvlak van stad en haven ligt, aan het IJ, Stadshaven Houthaven. In het gebied vond van oudsher houthandel,- opslag, en -overlag plaats. Het was het centrum van de Amsterdamse houthandel. Schepen voeren af en aan met boomstammen die in...

Gebouw Mediahaven Moermanskkade 111 te Amsterdam

Object:
Stadshaven Houthaven
Op het grensvlak van stad en haven ligt, aan het IJ, Stadshaven Houthaven. In het gebied vond van oudsher houthandel,- opslag, en -overlag plaats. Het was het centrum van de Amsterdamse houthandel. Schepen voeren af en aan met boomstammen die in de fabrieken en loodsen verwerkt werden. De halffabricaten en eindproducten werden over land en water verder vervoerd.
De overslag van hout vindt inmiddels dichter bij zee plaats en de Houthaven dreigde een verwaarloosd gebied te worden. Dat gaat veranderen.
De Houthaven zal de komende jaren een ware transformatie ondergaan. Oude havenbedrijven maken plaats voor bedrijvigheid. Belangrijke aandachtpunten in het bestemmingsplan ‘De Houthaven’, dat door de gemeente is opgesteld, zijn het behoud van het industriële karakter en de relatie met het water in het gebied. Vooral bedrijven uit de creatieve sector zijn van plan zich in de Houthaven te vestigen.
Prettige omgeving
De Houthaven moet naast een goed functionerend bedrijfsgebied een aangenaam verblijfsgebied worden voor werknemers uit de buurt en toekomstige bewoners van de naastgelegen woonwijk. De openbare ruimte wordt daarom duurzaam en hoogwaardig ingericht. In de directe omgeving komen diverse faciliteiten, zoals winkels en eetgelegenheden. De eerste contouren van “de nieuwe Houthavens” zijn inmiddels zichtbaar. Tuvalu, United, Clockwork, Incentro, The Hilt, Barts, Architectenbureau Dedato, Gaastra, Theater tbv Anne, REM eiland, Diesel en Hot Item hebben zich al in het gebied gevestigd.
Duurzaamheid
Mediahaven is een zeer duurzame ontwikkeling. Speciale installaties voorzien het gebouw op volledig duurzame wijze in zijn warmte- en koudevraag.
Het duurzame karakter wordt verder onderstreept door de keuze voor een duurzame financierder. Triodos Bank financiert vastgoedprojecten die een meerwaarde hebben op het gebied van levenskwaliteit. Om de duurzame doelstellingen van Mediahaven te waarborgen zal met de huurders een samenwerkingsovereenkomst voor duurzaam beheer worden aangegaan. Dit wil zeggen dat we streven naar een duurzaam beheer van de dagelijkse exploitatie en zorgen voor duurzame inkoop.

Bereikbaarheid
Mediahaven ligt in de Houthaven, in het hart van Amsterdam. Vanaf de afslag van de ring A10 is de locatie binnen 5 minuten te bereiken. Ook het Centraal Station is vlakbij. Diverse buslijnen (o.a. lijn 22 en 48) van en naar het Centraal Station en Station Sloterdijk stoppen in de directe omgeving. Onder het gebouw is voldoende parkeergelegenheid voor zowel auto’s als fietsen.

Opleveringsniveau:
Het gebouw Mediahaven wordt opgeleverd inclusief deze zaken en voorzieningen als vermeld in de aangehechte technische omschrijving behorende tot deze documentatie, en daarmee onder meer voorzien van:
– representatieve hoofdentree o.a. voorzien van een luchtgordijn, automatische schuifdeuren,
– receptie met een vide.
– ontvangstruimte
– verlichtingsarmaturen (400 lux);
– akoestische voorziening plafond;
– verwarming en koeling middels betonkernactivering door middel van warmte- koudeopwekking via aardwarmte;
– zonwerend glas (HR++);
– wandkabelgoten v.v. elektrabekabeling;
– wandgoten per 1800mm voorzien van een WCD en een lege doorvoeren t.b.v. data- en voicebekabeling;
– luchtbehandelinginstallatie;
– toiletgroep;
– pantry;
– sprinkler;
– basis brandmeldinstallatie;
– basis alarminstallatie;
– liftinstallatie;
– dakterras;
– intercom;
– basis toegangscontrole systeem

Vloeroppervlak:
De Mediahaven is een combinatie van functies in de creatieve sector (de audiovisuele sector). Het gebouw bestaat uit een tweetal opnamestudio’s van ca 2.200 m2, ‘loft’ kantoren verdeeld over vier lagen van ca 5.176 m2 en een verdiepte parkeerkelder met ruimte voor fietsenstalling.
Het gebouw gaat gedeeltelijk in gebruik genomen worden door Tuvalu Media, waarbij de opnamestudio’s zullen worden geëxploiteerd door het facilitair bedrijf United.
De navolgende kantoren zijn nog voor verhuur beschikbaar:
– Derde verdieping gedeeltelijk, betreft 848 m2, evt uit te splitsen in 340 en 508 m2 m2.
Bovengenoemd oppervlak betreft het verhuurbaar vloeroppervlak inclusief een pro rata aandeel in de algemene ruimte.

Parkeergelegenheid:

Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig aan de openbare weg, dit is wel betaald parkeren.
In de parkeergarage onder het gebouw zijn parkeerplaatsen aanwezig tbv de beschikbare ruimte.

Fietsenstalling
Het gebouw is voorzien van een fietsenstalling, welke is gelegen in de parkeergarage onder het gebouw. Een loopdeur gelegen naast de garagedeur verleent toegang tot de stalling.

Aanvangshuurprijs:
De aanvangshuurprijs voor de ‘loft’ kantoren bedraagt op jaarbasis € 190,- exclusief BTW per m2.
Voor de parkeerplaatsen bedraagt de aanvangshuurprijs op jaarbasis € 1.800,- exclusief BTW per parkeerplaats.

Servicekosten:
Huurder is een voorschotbedrag servicekosten verschuldigd ter grootte van € 29,50 per m² per jaar exclusief BTW, inzake de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
• Afvalverwerking;
• Onderhoud alarminstallatie;
• Onderhoud automatische schuifdeuren entree, parkeergarage, studio;
• Onderhoud automatische dakramen;
• Onderhoud brandmeldinstallatie;
• Onderhoud brandslanghaspels;
• Schoonmaak algemene ruimten, parkeergarage, daken;
• Klein onderhoud;
• Electra;
• Gevelreiniging;
• Gladheidsbestrijding;
• Glasbewassing;
• Glasverzekering;
• Water;
• Rioolheffing;
• Onderhoud telefoon lift, GBS, sprinkler, BMI;
• Onderhoud klimaatinstallaties
• Onderhoud liftinstallaties;
• Onderhoud MIVA;
• Inrichting centrale gemeenschappelijke entree;
• Onderhoud algemene verlichting
• algemeen, parkeergarage en noodverlichting;
• Ongediertebestrijding;
• Onderhoud pompinstallatie;
• Onderhoud sprinklerinstallatie;
• Onderhoud straatkolken en goten;
• Onderhoud terrein;
• Administratiekosten 5%.

Huurtermijn:
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 5 (vijf) jaar te verlengen met een aansluitende periode van telkens 5 (vijf) jaar.

Aanvaarding:
NTB

Waarborg:
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt een bankgarantie verlangd ter grootte 3 maanden huurbetalingsverplichting, vermeerderd met servicekosten en de verschuldigde BTW over dit bedrag.

Huurprijsindexering:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie CPI alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling onder¬gaan.

Huurovereenkomst:
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel “kantoorruimte en ander bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW” van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie juli 2003.

BTW-bepaling:
Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968.
Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.
Indien huurder voor minder dan 90% belaste prestaties levert geldt een nader te bepalen opslag op de huurpenningen in plaats van deze te belasten met BTW.

Vergunningen:
Huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van vestigingstoestemming van de gemeente Amsterdam, welke toestemming verkregen dient te worden op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, teneinde de bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.
Naamsaanduiding:
Verhuurder realiseert faciliteiten voor het aanbrengen van naam aanduiding, kosten voor het aanbrengen zijn voor rekening van huurder.

Voor nadere inlichtingen en bezichtigingen:

Heeft u naar aanleiding van deze brochure vragen of wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging, dan kunt u contact opnemen met VDH Vastgoed.
www.vanderheijdengroep.nl
E-mail: [email protected]
Tel: 0348-484010

Aan de in deze brochure vermelde teksten, tekeningen en opgegeven maten kunnen geen rechten worden ontleend. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Gehele of gedeeltelijke overname van deze publicatie, of herpublicering van gegevens daaruit, is zonder toestemming van VDH Vastgoed niet toegestaan.

 

Prijs: € 2000 >
Type: huur
M2: 848
 • 2 DSC_2519
 • 2 DSC_2411
 • DSC_2939
 • DSC_2375
 • 2 DSC_2455r
 • DSC_2960r

Adresgegevens

 • Adres:

 • Moermanskkade

 • Postcode:

 • 1013BC

 • Plaats:

 • Amsterdam

 • Land:

 • Nederland

Kantoorpand inclusief

 • - (Eigen) parkeergelegenheid of parkeergarage in de omgeving

 • - Uitvalsweg naar snelweg

 • - Horeca gelegenheden

 • - Hotels

 • - Receptie(dienst) aanwezig

 • - Vergaderruimte

 • - (Camera) beveiliging

 • - Airconditioning

 • - Alarm

 • - Business lounge

 • - Lift

 • - Toegang voor invaliden

Kaart (Google Maps)

GRATIS REAGEREN

Geheel vrijblijvend meer informatie ontvangen over deze werkplek? Vul uw gegevens in, en u komt in contact met de eigenaar van dit object (zonder tussenpersoon).

Sorry! U heeft niet alle informatie ingevuld. Vul ze alsjeblieft in.

Uw gegevens worden verzonden via een beveiligde SSL verbinding

Wij maken gebruik van een Privacy Statement .
Verified by MonsterInsights