Gratis Ebook: 3 blunders waardoor je veel extra geld kwijt bent aan het huren van kantoor

Lees het Ebook en ontdek:

  • Hoe een makelaar de groei van je onderneming in de weg kan staan
  • In welke situatie je vast blijft zitten aan een vervelend huurcontract
  • Wanneer je met onnodige ruimte blijft zitten waar je wel voor moet betalen

...en zie direct praktische tips om dit op te lossen.

Je krijgt ook wekelijks een gratis tip om het leukste kantoor van Nederland te vinden

Tips om re-integratie te bevorderen

| door

Je hebt als werkgever het beste met je werknemers voor, want dat is niet alleen goed voor je bedrijf, maar ook beter voor de werksfeer. Natuurlijk kan het gebeuren dat mensen ziek worden.

Een (griep)virus heb je als werkgever niet in de hand. Maar ook andere omstandigheden kunnen leiden tot langdurig verzuim en tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Volgens de Wet verbetering poortwachter heb je als werkgever de verplichting de re-integratie op de juiste manier te begeleiden.

Maar hoe doe je dat op de juiste manier?

Re-integratie volgens een vastgesteld traject

Als een werknemer zich ziek gemeld heeft hoop je op spoedig herstel. Maar als blijkt dat dat niet mogelijk is, omdat er bijvoorbeeld sprake is van een burn out, dan heb je de verplichting om maximaal twee jaar lang het loon van de werknemer door te betalen.

Ook dien je er als werkgever alles aan te doen om de werknemer te begeleiden om het werk zo snel mogelijk weer te kunnen hervatten. Niet alleen het welzijn van de werknemer is hierbij belangrijk, maar iedere verzuimdag kost geld.

Het re-integratie traject is opgebouwd volgens een vaste procedure, waarbij gesproken wordt over het 1e- en 2e spoor re-integratie traject.

1e Spoor re-integratie traject

Direct na de eerste ziekmelding van je werknemer dien je alle stappen die je onderneemt in de begeleiding van je werknemer, vast te leggen.

Het (elektronische) dossier zal door het UWV gecontroleerd worden na de verzuimperiode van 2 jaar, om te zien of je alles hebt gedaan wat de wet voorschrijft om re-integratie te begeleiden en te bevorderen. Het 1e spoor re-integratie traject is hier dus onderdeel van.

In eerste instantie dient gekeken te worden of de werknemer weer aan het werk kan in zijn eigen functie bij jou bedrijf. Als dat niet mogelijk is, dan dien je de werknemer een alternatieve functie aan te bieden binnen jouw bedrijf.

2e Spoor re-integratie traject

Mensen kunnen zich om heel veel verschillende redenen ziekmelden. Soms is er een lichamelijk oorzaak, maar dat kan natuurlijk ook geestelijk zijn. En soms ligt de oorzaak bij de functie die men heeft.

De verantwoordelijkheid of werkdruk wordt als zo zwaar ervaren, dat je werknemer niet meer kan functioneren en zich dus ziekmeldt met allerlei klachten. Samen met de bedrijfsarts wordt bekeken of de werknemer weer bij jouw bedrijf in zijn eigen functie terug kan keren.

Maar als dat niet mogelijk is, of als de arbeidsverhouding dat niet meer toelaat dan kan via het 2e spoor re- integratie traject besloten worden dat het beter om een functie buiten jouw bedrijf te zoeken. Dit besluit ontslaat je als werkgever niet van de verantwoordelijkheid de zieke werknemer hierin te begeleiden.

En dat vraagt een hoop administratieve handelingen, omdat je ook nog steeds het 1e spoor re-integratie traject hebt lopen, parallel aan dit nieuwe re-integratie traject.

Eigen risico drager voor de WIA of Ziektewet

Als je eigen risico drager bent dan moet je ook na twee ziektejaren de re-integratie plicht nog nakomen, ook als je werknemer uit dienst is.

Ook in dat geval blijft het belang van goede dossiervorming aanwezig. Zorg dus voor een goede begeleiding om de trajecten soepel te laten verlopen. Dat kan veel tijd en geld besparen.

Dit artikel is geschreven door Danny Verhoeven, eigenaar Kantoorruimtevinden.nl. Ik onderneem al velen jaren op internet, maar help je ook graag met het vinden van een geschikte werkplek.

Volg mij op social media: LinkedIn, Twitter, Google+ en Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights