Gratis Ebook: Maakt jouw website deze 3 dodelijke fouten?

Lees het Ebook en ontdek:

  • 3 blunders waardoor het grootste gedeelte van je bezoekers geen bezichtiging zal inplannen
  • Waarom je aanbod niet vindbaar is in Google
  • De belangrijkste reden waarom men zich niet voor je nieuwsbrief aanmeld

...en zie direct praktische tips om dit op te lossen.

Je krijgt ook wekelijks een gratis tip om je website onweerstaanbaar te maken

Vanaf 2023 energielabel C voor kantoren verplicht!

| door

Het verplichte label C gaat gelden voor gebouwen waarvan meer dan vijftig procent van het oppervlak een kantoorfunctie heeft. Daarbij geldt voorlopig een ondergrens van 100m2 en de verplichting geldt daarbij voor het volledige gebouw.

Voor kleine kantoren en monumentale panden wordt vooralsnog een uitzondering gemaakt. Voor hen geldt de nieuwe wet vanaf 2023 (nog) niet.

[the_ad id=’28752′]De verplichting voor (minstens) label C geldt voorlopig enkel voor kantoren. Er komt echter wel een onderzoek naar de mogelijkheden in andere gebouwen. Denk aan winkels, bedrijfsgebouwen, scholen, zorginstellingen, sportcentra, enzovoorts.Meer over de nieuwe wet op de site van de overheid

Waarom deze nieuwe regel?


De maatregel levert vanaf 2023 ruim 8 petajoule energiebesparing per jaar op. De kantooreigenaren moeten hiervoor samen eenmalig 860 miljoen euro investeren in energiebesparende maatregelen. De terugverdientijd ligt gemiddeld tussen de 3 en 6,5 jaar, maar dat is sterk afhankelijk van het gebouw en de energieprijs.Het verplichtstellen van minimaal energielabel C voor kantoren gaat een enorme energiebezuiniging opleveren in ons land. We worden hiermee in één klap (veel) energiezuiniger.

Hoe kantoor verduurzamen?


Kantoren met een label D, E of F kunnen zonder bouwkundige ingrepen aangepast worden om label C te halen. Aanpassingen aan eenvoudige installaties (bijv. verlichting) zijn dan al voldoende. Alleen bij kantoren die nu label G hebben, zijn maatregelen als glas- of dakisolatie nodig. Hier is dus een forsere investering nodig.Voor het gros van de kantoren zal echter gelden dat het vervangen van conventionele verlichting in LED verlichting de grootste energiebesparing zal opleveren. Het vervangen van TL verlichting in bijvoorbeeld LED paneel verlichting zal voor een groot deel van de kantoren al voldoende zijn.

Bovendien: overleg met de eigenaar van je kantoorpand wie deze investering moet bekostigen. Wanneer je huurder bent, ligt de verantwoordelijkheid hoogstwaarschijnlijk bij de verhuurder van het pand.

Dit artikel is geschreven door Danny Verhoeven, eigenaar Kantoorruimtevinden.nl. Ik onderneem al velen jaren op internet, maar help je ook graag met het vinden van een geschikte werkplek.

Volg mij op social media: LinkedIn, Twitter, Google+ en Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights