Gratis Ebook: 3 blunders waardoor je veel extra geld kwijt bent aan het huren van kantoor

Lees het Ebook en ontdek:

  • Hoe een makelaar de groei van je onderneming in de weg kan staan
  • In welke situatie je vast blijft zitten aan een vervelend huurcontract
  • Wanneer je met onnodige ruimte blijft zitten waar je wel voor moet betalen

...en zie direct praktische tips om dit op te lossen.

Je krijgt ook wekelijks een gratis tip om het leukste kantoor van Nederland te vinden

Voordelen van een besloten vennootschap

| door

Sommige ondernemers kiezen ervoor om ergens in hun loopbaan een besloten vennootschap, oftewel een BV, op te richten. Een BV oprichten heeft namelijk veel voordelen. Zo kun je als ondernemer een BV starten zonder dat hier daadwerkelijk startkapitaal voor nodig is. Wanneer een BV zich inschrijft, moet de bestuurder wel €0,01 storten maar dit is geen startkapitaal te noemen.

Daarnaast is het mogelijk om een BV ook samen met iemand op te richten en zijn de bestuurders van het ‘bedrijf’ niet aansprakelijk met hun privévermogen. Dit betekent concreet dat eventuele schulden die gemaakt worden, niet door middel van privévermogen moeten worden betaald. Dat geldt overigens ook voor een BV met slechts één bestuurder. In dat geval spreken we over een grootaandeelhouder. Meestal is deze persoon de directeur van het bedrijf.

Een BV is opgedeeld in verschillende aandelen die allemaal worden beheerd door aandeelhouders. De verschillende aandeelhouders vormen gezamenlijk het kapitaal van de BV. Omdat iedere aandeelhouder voor een deel eigenaar is van het bedrijf, hebben de aandeelhouders samen de uitvoerende macht. Iedere aandeelhouder van de BV mag meebeslissen over het bedrijf.

Een BV oprichten

Om een BV op te kunnen richten, moet deze natuurlijk ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK) en moet dit ook bij een notaris gemeld worden. De notaris stelt vervolgens een notariële akte op waar alle statuten in staan.

Elke BV die bij de KvK wordt ingeschreven, komt in het Handelsregister te staan. Is dit nog niet gebeurd? Zolang een BV nog niet officieel ingeschreven staat, zijn de bestuurders van deze BV persoonlijk aansprakelijk, totdat alles is geregeld.

Notariële akte en statuten

De statuten in deze notariële akte zijn eigenlijk een verzameling van alle maatregelen die betrekking hebben op de BV.

Zo wordt er nauwkeurig beschreven welke procedures er binnen de organisatie worden gevolgd, welke doelstellingen worden nagestreefd en wie de verantwoordelijkheid draagt voor bepaalde zaken.

Uiteindelijk belanghebbenden

Eerder is beschreven dat alle aandeelhouders gelijk zijn aan het totale kapitaal van de BV. Onlangs zijn er aanpassingen gemaakt op het bestaande systeem. Alhoewel de datum nog niet definitief is, zal elke inschrijving vanaf het voorjaar van 2020, de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ moeten vermelden.

De uiteindelijk belanghebbenden zijn aandeelhouders die meer dan 25% van alle aandelen bezitten. Alhoewel deze zogenaamde UBO’s eigenaar zijn over een kwart van het bedrijf, hoeven dit niet per se bestuurders te zijn.

Het opheffen van een BV

Wellicht heb je een fantastisch ondernemersplan ontwikkeld of de juiste financierders verzameld, toch bestaat de kans dat een BV niet werkt en dat het juist verstandiger is om deze op te heffen.

Een BV opheffen gaat tegenwoordig erg gemakkelijk, dankzij de hulp van specialisten. Let op, als je een BV wilt opheffen, moet je wel beschikken over de oprichtingsakte.

Dit artikel is geschreven door Danny Verhoeven, eigenaar Kantoorruimtevinden.nl. Ik onderneem al velen jaren op internet, maar help je ook graag met het vinden van een geschikte werkplek.

Volg mij op social media: LinkedIn, Twitter, Google+ en Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights