Gratis Ebook: 3 blunders waardoor je veel extra geld kwijt bent aan het huren van kantoor

Lees het Ebook en ontdek:

  • Hoe een makelaar de groei van je onderneming in de weg kan staan
  • In welke situatie je vast blijft zitten aan een vervelend huurcontract
  • Wanneer je met onnodige ruimte blijft zitten waar je wel voor moet betalen

...en zie direct praktische tips om dit op te lossen.

Je krijgt ook wekelijks een gratis tip om het leukste kantoor van Nederland te vinden

De arbeidsomstandighedenwet

| door

De Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet genoemd, is in het leven geroepen om werknemers veilig en gezond te kunnen laten werken.

Naast deze wet bestaan er overigens nog andere wetten die de werknemers beschermen tegen eventuele onveilige of ongezonde werksituaties.

De eerste wet die inging op de bescherming van de werknemers werd geïntroduceerd in 1895. Deze was niet op iedereen van toepassing, maar had alleen betrekking op het arbeid dat werd verricht in werkplaatsen en fabrieken, dus niet in bijvoorbeeld de landbouwsector.

Veiligheidswet

In 1934 werd een nieuwe veiligheidswet ingevoerd. Deze nieuwe wet had een breder bereik dan de wet uit 1895 omdat deze gold voor werkplaatsen, fabrieken en agrarische bedrijven. Daarnaast was deze wet ook van toepassing op het werk met electriciteit en gevaarlijke stoffen.

De huidige basis van de arbowet werd daadwerkelijk ingevoerd in 1983 nadat er tijdens de wereldconferentie over veiligheid en gezondheid in Genève richtlijnen waren opgesteld in 1974. Doordat de werkomstandigheden continue veranderden zijn er verschillende aanpassingen gedaan in 1994 en 1996.

In 1999 trad de huidige Arbowet in werking, die in de loop van de tijd continue aanpassingen ondervond. Deze Arbowet bestaat uit de volgende drie punten.

De Arbowet

De Arbowet kan worden gezien als de basis van de arbowetgeving. In de Arbowet staan algemene bepalingen die zich richten op alle plekken waar wordt gewerkt, dit geldt ook voor stichtingen en verenigingen. Doordat de Arbowet een kaderwet is, betekent dit dat er geen concrete regels in staan. De echte concrete regels worden besproken in het Arbobesluit en de Arboregeling.

Het Arbobesluit

Het Arbobesluit is de uitwerking van de Arbowet. In het Arbobesluit staan regels gegeven waar de werknemers en werkgevers zich aan moeten houden om de arbeidsrisico’s zo miniem mogelijk te houden.

Naast de algemene regels staan er ook extra regels in die van toepassing zijn op verschillende sectoren en categorieën.

De Arboregeling

De Arboregeling is de verdere uitwerking van het Arbobesluit. Hierin komen de concrete voorschriften naar voren. De regels die opgesteld zijn gaan bijvoorbeeld over de aan welke eisen de arbeidsmiddelen moeten voldoen. De werkgever en werknemer moeten deze regels verplicht volgen.

Van alle ongelukken die voorkomen op de werkvloer is het vallen van hoogte de meest voorkomende. 29% van de tijd is dit het ongeval dat voorkomt. De top 5 wordt verder compleet gemaakt door het contact met bewegende delen van een machine, vallende objecten, aanrijding van een voetganger door een voertuig en een beknelling tussen een machine en een ander object.

Een belangrijk punt waar de werkgevers zich voornamelijk mee bezighouden is “het voorkomen van gevaar voor derden in verband met de arbeid die door werknemers wordt verricht”. Voor dit punt is het mogelijk om veel voorzorgsmaatregelen te nemen. Denk hierbij aan ergonomische bureaustoelen, zit-sta bureaus of het aanschaffen van de juiste bedrijfs/ beschermkleding.

Voor werkgevers is het belangrijk dat de Arbowet goed wordt gevolgd. Indien er zich ongelukken voordoen omdat er geen rekening gehouden wordt met de Arbowet, kan dit flinke boetes opleveren voor de werkgever. Om deze reden is het van belang dat er goed wordt gekeken naar de Arbowet en dat er indien nodig of mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

Dit artikel is geschreven door Danny Verhoeven, eigenaar Kantoorruimtevinden.nl. Ik onderneem al velen jaren op internet, maar help je ook graag met het vinden van een geschikte werkplek.

Volg mij op social media: LinkedIn, Twitter, Google+ en Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by MonsterInsights